MỪNG BỔN MẠNG BAN MVTT & TRẬT TỰ GIỮ XE
  • 29/09/2018
  • Quản trị

MỪNG BỔN MẠNG

BAN MVTT- TIỂU BAN MÁY CHIẾU

 & BAN TRẬT TỰ-GIỮ XE

Hôm nay 29/9, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-el, Gab-ri-el, Ra-pha-el. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Các thiên thần luôn luôn chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa trên trời, làm theo lời Thiên Chúa và sẵn sàng chờ lệnh của Thiên Chúa.


Đặc biệt hôm nay, Tổng lãnh Thiên Thần Ra-pha-el là Bổn mạng của Ban Trật tự & Giữ xe.

Tổng lãnh Thiên Thần Gab-ri-el là Bổn mạng của Ban Mục vụ Truyền thông & Tiểu Ban máy chiếu.

Các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-el, Gab-ri-el, Ra-pha-el cũng là bổn mạng của một số quý ông, quý anh đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Và thánh lễ đã được cử hành một cách rất long trọng mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần và mừng bổn mạng.

Thánh lễ mừng bổn mạng hôm nay cũng là dịp để Ban Trật tự & Giữ xe, Ban Mục vụ Truyền thông & Tiểu Ban máy chiếu cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì “tất cả là hồng ân”.

Cũng là dịp để mỗi thành viên trong các ban nhìn lại mình, biết noi gương nơi các Tổng lãnh Thiên Thần bổn mạng - là những sứ giả của Chúa dấn thân cộng tác vào công việc phục vụ Giáo xứ trong những phận vụ đã lãnh nhận.

MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
09/11/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

Đọc tiếp...
02/11/2018
SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG...

Đọc tiếp...
26/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được thấy

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được...

Đọc tiếp...
16/10/2018
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - 21.10.18 CHÚA NHẬT...

Đọc tiếp...
10/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc của cải

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc...

Đọc tiếp...
05/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả phân ly

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả...

Đọc tiếp...
02/10/2018
26/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ  

Đọc tiếp...
19/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

Đọc tiếp...
12/09/2018
CHÚA NHẬT 24 TN - CHỦ ĐỀ : NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

CHÚA NHỰT XXIV CHỦ ĐỀ : NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 28487