MỪNG BỔN MẠNG KHU 8 PHÊRÔ VÀ CHA PHÓ PHAOLÔ
  • 01/07/2018
  • Quản trị

MỪNG BỔN MẠNG KHU 8 PHÊRÔ VÀ CHA PHÓ PHAOLÔ

Hai người tiên phong, hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. Xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối. Xưa đem ngựa truy nã Chúa nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng. Hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. Ngư phủ dùng chài bắt muôn linh hồn người xưa, hy sinh cho Chúa nên tông đồ gương.


Bàn thạch Phêrô trường tồn thay! Đồng trụ Phaolô trường tồn đây! Đồng đá xây Giáo Hội vinh cường. Và đức tin yêu trong tâm hồn. Phù hộ con trên đường đầy gai. Và Việt Nam trên đường ngày mai. Vì Chúa đem lửa yêu cho đời. Nguồn tin mới cho đời sáng tươi.

Như lời bài hát hai người tiên phong đã toát lên hình ảnh hai vị thánh cả.

Ngày 29/6, Hội Thánh long trọng mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ. Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthêô xác nhận: “Trước đây, Ngài bắt bớ Giáo Hội, và bây giờ Ngài trở nên Tông Đồ hăng say của Chúa. Được như thế, không phải do công cán gì của Ngài mà tất cả là do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”.

Mừng lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, GX Lộ 20 cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô là bổn mạng của Khu 8Thánh Phaolô bổn mạng Cha phó, cũng như kỷ niệm 1 năm ngày lãnh nhận thánh chức linh mục của Cha phó Phaolô.

Mừng kính lễ Thánh Phêrô và Phaolô cũng là quan thầy bổn mạng của nhiều Quý ông, Quý Anh trong Giáo xứ Lộ 20.

MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
16/11/2018
09/11/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

Đọc tiếp...
02/11/2018
SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG...

Đọc tiếp...
26/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được thấy

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được...

Đọc tiếp...
16/10/2018
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - 21.10.18 CHÚA NHẬT...

Đọc tiếp...
10/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc của cải

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc...

Đọc tiếp...
05/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả phân ly

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả...

Đọc tiếp...
02/10/2018
26/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ  

Đọc tiếp...
19/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 0
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 28581