Hoa hồng lớn (hồng phấn + vàng)
Hoa hồng lớn (hồng phấn + vàng)
Giá: 180.000đ