LỊCH CÔNG GIÁO (GPCT) THÁNG 5/2018
  • 27/04/2018
  • Quản trị

LỊCH CÔNG GIÁO (GPCT)

THÁNG 5/2018

Ý cầu nguyện

Cầu cho sứ vụ của giáo dân : Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (LG 67).

Ân xá:

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần (EI 17, §1, 1°).

01 16.3 Tr Thứ Ba. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. Hay lễ về Thánh Giuse: St 1,26–2,3; (hay Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58

Thánh Augustin Schoeffler Đông, linh mục (xử trảm -1851- Sơn Tây), và Thánh Jean-Louis Bonnard Hương, linh mục (xử trảm -1852- Nam Định).

02 17 Tr Thứ Tư. Thánh Athanasiôgiám mụctiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (rũ tù -1854- Vĩnh Long) 

03 18 Đ Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14

04 19 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

05 20 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21

 

06 21 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Mỹ Xuyên, Trà Ếch và Nàng Rền.

 

GIÁO HUẤN SỐ 23

BÍ TÍCH THÊM SỨC (2)

H. Những ai là thừa tác viên của Bí tích Thêm sức? (265)

T. Thừa tác viên của Bí tích Thêm sức thông thường là Giám mục và những linh mục được chỉ định; nhưng trong trường hợp khẩn cấp, thì bất cứ linh mục nào cũng đều có nhiệm vụ ban bí tích này.

07 22 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a

08 23 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

09 24 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15

Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, linh mục (xử trảm -1840- Nam Định).

10 25 Tr Thứ NămCv 18,1-8; Ga 16,16-20

11 26 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a

Thánh Matthêô Lê Văn Gẫm (xử trảm -1847- Chợ Đũi)

12 27 Tr Thứ Bảy. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28

Tr Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 

13 28 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima).

Cv 1,1-11; Ep 1,17- 23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20

NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG

Lễ Giỗ Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (2012).

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Thới Lai, Bàu Sen và Phêrô (Bạc Liêu).

 

GIÁO HUẤN SỐ 24

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (1)

H. Bí tích Thánh Thể là gì? (267)

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình Máu Ngài, làm của ăn nuôi sống chúng ta.

14 29 Đ Thứ Hai. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17

15 1.4 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

16 02 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

17 03 Tr Thứ Năm. Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26

18 04 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

19 05 Tr Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

Đ Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39

 

20 06 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không cử hành lễ Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục).

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ca tiếp liên; Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15)

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Bảy Ngàn, Giuse (Việt Kiều) và Tân Lộc.

 

GIÁO HUẤN SỐ 25

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (2)

H. Phải có điều kiện nào để được rước lễ? (289)

T. Phải có những điều kiện này:

- Một là hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo;

- Hai là ý thức mình không có tội trọng;

- Ba là phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh;

- Bốn là có thái độ tôn kính Đức Kitô

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa Nhật Hiện Xuống)

21 07 X Thứ Hai. TUẦN VII THƯỜNG NIÊN. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29

22 08 X Thứ Ba. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,1-10; Mc 9,30-37

Thánh Micae Hồ Đình Hy (xử trảm -1857- An Hòa) và Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn (xử trảm -1862- Nam Định)

23 09 X Thứ Tư. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40

24 10 X Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50

25 11 X Thứ Sáu. Thánh Bêđa Khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,9-12; Mc 10,1-12

Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng (xử trảm -1857- Sơn Tây) 

 

26 12 Tr Thứ Bảy. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16

Thánh Matthêô Nguyễn Văn Phượng, trùm họ và Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục (xử trảm -1861- Đồng Hới)

 

27 13 Tr CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng(Không cử hành lễ Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục).

 Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Thới Hoà (Lộ 19), Kim Phụng và Tân Thạnh.

 

GIÁO HUẤN SỐ 26

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (3)

H. Việc rước lễ đem lại cho chúng ta những ơn ích nào? (290)

T. Việc rước lễ làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Đức Kitô và Hội Thánh, được tẩy xóa các tội nhẹ, gia tăng ân sủng và lòng yêu mến tha nhân.

28 14 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27

Thánh Phaolô Hạnh (xử trảm -1859- Sài Gòn)

29 15 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31

30 16 X Thứ Tư. 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45

 

31 17 Tr Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
26/04/2019
SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C   “Các môn đệ vui mừng vì được...

Đọc tiếp...
19/04/2019
DẪN LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH: “BIẾN CỐ PHỤC SINH” (21.4.2019)

DẪN LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH: “BIẾN CỐ PHỤC SINH” 21.4.2019

Đọc tiếp...
11/04/2019
SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C Chủ đề : Thập giá và Vinh quang

SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C Chủ đề : Thập giá và Vinh quang   Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem Sợi chỉ đỏ : Những...

Đọc tiếp...
01/04/2019
SCĐ Chúa Nhật V Chay C Chủ đề : Ơn giải thoát

SCĐ Chúa Nhật V Chay C Chủ đề : Ơn giải thoát  “Tôi không...

Đọc tiếp...
30/03/2019
CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI - LỘ 20

CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI - LỘ 20 Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người dành 24 giờ cho Chúa, vào ngày Thứ Sáu tuần này 29/3, vì thế Giáo xứ sẽ tổ chức giờ chầu Thánh Thể từ sau Thánh lễ chiều cho đến 22g15.

Đọc tiếp...
25/03/2019
SCĐ Chúa Nhật IV Chay Chủ đề : Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

SCĐ Chúa Nhật IV Chay Chủ đề : Thiên Chúa là Cha giàu lòng...

Đọc tiếp...
18/03/2019
SCĐ CHÚA NHẬT III CHAY C Chủ đề : Hãy sám hối

SCĐ CHÚA NHẬT III CHAY C Chủ đề : Hãy sám hối  

Đọc tiếp...
18/03/2019
DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA NGÀY 19.3

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN LỄ THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA NGÀY 19.3

Đọc tiếp...
11/03/2019
SCĐ Chúa Nhật II Chay C Chủ đề : Biến đổi

SCĐ Chúa Nhật II Chay C Chủ đề : Biến đổi  

Đọc tiếp...
06/03/2019
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 44843