GIÁO XỨ LỘ 20 ĐÓN CHA SỞ MỚI PHAOLÔ TRƯƠNG HOÀNG PHONG
  • 09/07/2020
  • Quản trị

GIÁO XỨ LỘ 20 ĐÓN CHA SỞ MỚI PHAOLÔ TRƯƠNG HOÀNG PHONG

Hôm nay, ngày 8/7/2020, trong bầu khí vui mừng, GX Đức Mẹ Vô Nhiễm - Lộ 20 vinh dự được đón chào Cha tân Chánh xứ Phaolô Trương Hoàng Phong, vị chủ chăn thứ 6 của Giáo xứ sau 58 năm thành lập (1962-2020) đến nhận nhiệm sở mới theo bài sai của ĐGM Giáo phận.


Cha sở mới Phaolô Trương Hoàng Phong là vị mục tử trẻ đã vâng lời bề trên và sẵn sàng về chăm lo mục vụ cho Giáo xứ Lộ 20 đó là một hồng ân cao cả. Trong bài giảng lễ, Cha Antôn Trần Đình Nam cũng chia sẻ ơn sẵn sàng xin vâng như vậy.

Với GX Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lộ 20), tính đến nay có hơn 669 hộ gia đình công giáo, trên 1.900 giáo dân, được chia làm 8 khu. HĐ MVGX với 70 thành viên luôn tích cực, hoạt động tông đồ dấn thân phục vụ trong các ban ngành hội đoàn. Cộng đoàn GX tin tưởng rằng, với ơn Chúa và sự tận tình, khéo léo của vị mục tử mới, GX sẽ tiếp đà phát triển ngày một tốt đẹp hơn.

Cuối thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV thay mặt cộng đoàn GX chúc mừng và đón nhận Cha tân Chánh xứ Phaolô. Thay mặt cộng đoàn GX, ông hứa HĐMVGX cùng cộng tác với Cha trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương để tiếp tục góp phần cùng với quý Cha tiền nhiệm xây dựng GX ngày một thăng tiến về đời sống: Đức Tin, Phượng Tự, Hiệp Thông, Bác Ái và Loan Báo Tin Mừng. MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
01/12/2021
Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)

Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)  

Đọc tiếp...
28/11/2021
Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Đọc tiếp...
27/11/2021
Chờ đợi «Trời mới đất mới», một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Chờ đợi "Trời mới đất mới", một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Đọc tiếp...
27/11/2021
Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)

Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
25/11/2021
Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
24/11/2021
Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)

Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
23/11/2021
Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
22/11/2021
Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
21/11/2021
Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 0
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 170150