CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
  • 16/10/2018
  • Quản trị

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - 21.10.18

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

Dẫn vào Thánh lễ:

Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo. Lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” vẫn là một mệnh lệnh, /một ơn gọi của Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Với một bảo đảm “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo là dịp để chúng ta xác tín về hồng ân làm con Thiên Chúa, hồng ân ta đã đón nhận qua các vị thừa sai. /Đồng thời, chúng ta cũng nhớ lại trách nhiệm phải đem hồng ân này đến cho những người chung quanh. Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn này.

Dẫn vào bài đọc 1: (Is 60,1-6)

Ðền thờ Giêrusalem xưa là hình ảnh Giáo Hội, ngày nay phải tỏa ánh sáng ra cho các dân còn sống trong tối tăm được nhìn biết Thiên Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

Dẫn vào bài đọc 2: (CV 1, 3-8)

“Làm chứng” chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Chúa về trời: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Đáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :

1. Chúa yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng / để mọi dân tộc đón nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của con người.

2. Con người ngày nay tin vào chứng nhân hơn thầy dạy. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn biết sống yêu thương / để mọi người nhận biết Chúa là Cha nhân hiền.

3. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa cho có nhiều người trẻ / biết quảng đại dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ / để loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn người.

4. Truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn ý thức trách nhiệm của mình / trong việc sống đạo và truyền đạo / để “nước Cha trị đến” / và “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên sứ giả của Tin Mừng cứu độ giữa thế gian. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hoàn thành sứ mạng cao quý này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
09/11/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa

Đọc tiếp...
02/11/2018
SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG...

Đọc tiếp...
26/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được thấy

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được...

Đọc tiếp...
16/10/2018
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - 21.10.18 CHÚA NHẬT...

Đọc tiếp...
10/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc của cải

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc...

Đọc tiếp...
05/10/2018
SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả phân ly

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả...

Đọc tiếp...
02/10/2018
26/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ  

Đọc tiếp...
19/09/2018
SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại

Đọc tiếp...
12/09/2018
CHÚA NHẬT 24 TN - CHỦ ĐỀ : NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

CHÚA NHỰT XXIV CHỦ ĐỀ : NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 28487