Chúa nhật
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C Chủ đề : Cách quản lý tiền của
 • 20/09/2019
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C Chủ đề : Cách quản lý tiền của   “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ngôn sứ Amos nặng lời khiển trách những kẻ giàu có bóc lột người nghèo. – Đáp ca : Thiên...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN C Chủ đề : Lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa
 • 12/09/2019
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN C Chủ đề : Lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa   Người mục tử đi tìm con chiên lạc (Lc 15,4) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho dân Israel đã thờ tượng con bê vàng. – Đáp ca : Lời nguyện sám hối...

Đọc tiếp...
SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C CHỦ ĐỀ : Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ  khi làm môn đệ Chúa
 • 02/09/2019
 • Quản trị

SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C CHỦ ĐỀ : Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ  khi làm môn đệ Chúa   Từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa (Lc 14,25-33) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Ai nào hiểu được Chúa muốn điều chi ?” Cần phải được Chúa ban ơn khôn ngoan để có thể hiểu...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C Chủ đề: Khuyến khích sống khiêm hạ
 • 26/08/2019
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C Chủ đề : Khuyến khích sống khiêm hạ   “Xin ông hãy nhường chỗ” (Lc 14,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những châm ngôn về sự khiêm hạ được sưu tầm trong một đoạn sách Huấn ca. – Đáp ca : Ca tụng lòng ưu ái của Thiên Chúa dành...

Đọc tiếp...
SCĐ CHÚA NHẬT XXI TN C Chủ đề : Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người
 • 22/08/2019
 • Quản trị

SCĐ CHÚA NHẬT XXI TN C Chủ đề : Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người   “Hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào Nước Trời” (Lc 13,24) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Người ta sẽ đưa tất cả những anh em các của thuộc mọi dân tộc về” – Đáp ca : “Muôn nước hỡi nào...

Đọc tiếp...
SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết
 • 13/08/2019
 • Quản trị

SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết   “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ngôn sứ Giêrêmia bị coi là đã quấy rối tinh thần dân Israel. – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói : “Thầy đến để đem sự chia rẽ”.   I. Dẫn vào...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối 
 • 06/08/2019
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối    “Anh em hãy sẵn sàng” (Lc 12 40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Trong đêm Vượt qua, Chúa đã giải phóng dân do thái khỏi ách nô lệ Ai cập. – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải...

Đọc tiếp...
SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải vật chất
 • 30/07/2019
 • Quản trị

SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải vật chất    “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (Lc 12,20) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Mọi sự ở đời này đều là hư không – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói “Chẳng phải sung túc mà đời sống được...

Đọc tiếp...
CHÚA NHỰT XVII Chủ đề : Cầu xin
 • 23/07/2019
 • Quản trị

CHÚA NHỰT XVII Chủ đề : Cầu xin   “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Abraham cầu xin Chúa cho thành Sôđôma – Đáp ca : Ca tụng Chúa đã nhậm lời cầu xin – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu xin. I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị...

Đọc tiếp...
SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN C Chủ đề : Rước Chúa vào nhà
 • 17/07/2019
 • Quản trị

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN C Chủ đề : Rước Chúa vào nhà   “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (Lc 10,39) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 18,1-15) : Abraham rước Chúa vào nhà mình – Tin Mừng (Lc 10,38-42) : Matta và Maria rước Chúa vào nhà mình I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em...

Đọc tiếp...
Đang tải ...
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
20/09/2019
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C Chủ đề : Cách quản lý tiền của

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C Chủ đề : Cách quản lý tiền của   “Anh em...

Đọc tiếp...
12/09/2019
DẪN LỄ TẾT TRUNG THU

DẪN LỄ TẾT TRUNG THU Dẫn vào...

Đọc tiếp...
12/09/2019
02/09/2019
SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C CHỦ ĐỀ : Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ  khi làm môn đệ Chúa

SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C CHỦ ĐỀ : Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ 

Đọc tiếp...
26/08/2019
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C Chủ đề: Khuyến khích sống khiêm hạ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C Chủ đề : Khuyến khích sống...

Đọc tiếp...
22/08/2019
SCĐ CHÚA NHẬT XXI TN C Chủ đề : Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người

SCĐ CHÚA NHẬT XXI TN C Chủ đề : Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người   “Hãy cố...

Đọc tiếp...
13/08/2019
SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết

SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết

Đọc tiếp...
06/08/2019
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối 

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong...

Đọc tiếp...
30/07/2019
SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải vật chất

SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải...

Đọc tiếp...
23/07/2019
CHÚA NHỰT XVII Chủ đề : Cầu xin

CHÚA NHỰT XVII Chủ đề : Cầu xin   “Thưa Thầy, xin dạy chúng con...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
 • ĐANG ONLINE : 1
 • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 48937