Chúa nhật
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI
 • 19/05/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI   “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên trời,...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN
 • 14/05/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN     “Chúa Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Dân Samari được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. – Bài Tin Mừng : Chúa Cha sẽ ban cho...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI
 • 08/05/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Cộng đoàn tín hữu sơ khai gặp khó khăn ; giải quyết bằng cách lập định chế phó tế ; số tín...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO SỰ DẪN DẮT  CỦA ĐỨC GIÊSU  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH  
 • 28/04/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO SỰ DẪN DẮT  CỦA ĐỨC GIÊSU  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH    “Tôi là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Hãy lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và nhận được ân sủng là...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A
 • 24/04/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN  VÀO ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH     Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Phêrô làm chứng về việc Đức Giêsu phục sinh. – Đáp ca : Lạy Chúa, Chúa...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A
 • 17/04/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A *** Từ Chúa nhựt II đến Chúa nhựt VI mùa Phục sinh, – Bài đọc I luôn trích từ sách Công vụ tông đồ, trình bày cuộc sống và hoạt động của Hội Thánh sơ khai. – Bài đọc II trích nối tiếp...

Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHỦ ĐỀ : BIẾN CỐ PHỤC SINH
 • 09/04/2020
 • Quản trị

CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHỦ ĐỀ : BIẾN CỐ PHỤC SINH    “Chúa đã sống lại thật rồi” (Lc 24,34) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Các tông đồ làm chứng việc Đức Giêsu sống lại. – Bài đọc II : Tín hữu là những người cùng sống lại với Đức Giêsu trong cuộc sống mới. – Bài Tin Mừng : Ngôi mộ...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA
 • 31/03/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA    “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mt 21,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG
 • 26/03/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG    “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa cho dân Ngài sống lại. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại. – Bài đọc...

Đọc tiếp...
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG
 • 20/03/2020
 • Quản trị

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG    Đức Giêsu chữa một người mù (Ga 9,1-41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa soi sáng cho Ông Samuel chọn xức dầu phong vương cho Đavít. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu chữa một người...

Đọc tiếp...
Đang tải ...
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
19/05/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI...

Đọc tiếp...
08/05/2020
24/04/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC...

Đọc tiếp...
17/04/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A *** Từ Chúa nhựt II đến Chúa...

Đọc tiếp...
09/04/2020
CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHỦ ĐỀ : BIẾN CỐ PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHỦ ĐỀ : BIẾN CỐ PHỤC SINH    “Chúa đã...

Đọc tiếp...
31/03/2020
26/03/2020
20/03/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
 • ĐANG ONLINE : 2
 • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 88806