Lời chúa
SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng
 • 09/07/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng   Người Samaria nhân hậu (Lc 10,25-37) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 30,10-14) : Luật quan trọng nhất của Thiên Chúa là luật ghi khắc trong lòng mỗi người. – Tin Mừng (Lc 10,25-37) : Người Samaria tốt lành đã hành động theo luật yêu thương...

Đọc tiếp...
SCĐ Chúa Nhật XIV TN C Chủ đề : Chúa sai tôi đi  loan tin bình an và hạnh phúc
 • 03/07/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật XIV TN C Chủ đề : Chúa sai tôi đi  loan tin bình an và hạnh phúc   “Ngài sai họ đi từng hai người một” (Lc 10,1)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 66,10-14c) : Khi dân do thái đang vừa trở về từ chốn lưu đày, ngôn sứ Isaia loan báo rằng Thiên...

Đọc tiếp...
SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : Chọn lựa dứt khoát
 • 26/06/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : Chọn lựa dứt khoát   “Hãy theo Ta” (Lc 9,59) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,16b.19-21) : Khi được gọi làm ngôn sứ, Êlisê đã dứt khoát bỏ tất cả (bò, cày, cha mẹ) – Tin Mừng (Lc 9,51-62) : Chúa Giêsu đòi 3 người xin đi theo...

Đọc tiếp...
SCĐ LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Chủ đề : Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người
 • 18/06/2019
 • Quản trị

SCĐ LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Chủ đề : Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người   Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Lc 9,11-17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 14,18-20) : Thầy cả Melkixêđê dâng bánh rượu cho ông Abraham. – Đáp ca (Tv 109) : ca tụng Đức Kitô là...

Đọc tiếp...
LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI Chủ đề : Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa  trong đời sống tín hữu
 • 11/06/2019
 • Quản trị

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI Chủ đề : Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa  trong đời sống tín hữu   “Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn” (Ga 1613) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cn 8,22-31) : Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ. – Đáp ca (Tv 8) :...

Đọc tiếp...
LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất
 • 04/06/2019
 • Quản trị

LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất   “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh tân địa cầu. – Bài đọc II : Chúng...

Đọc tiếp...
SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới
 • 29/05/2019
 • Quản trị

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới   “Hãy nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,47)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 1,1-17) : Những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca (Tv 46) : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên...

Đọc tiếp...
SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh :  Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu.
 • 21/05/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh :  Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu.   “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em”(Ga 14,26) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa...

Đọc tiếp...
SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương
 • 14/05/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương    “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết các môn đệ của Chúa. Vì...

Đọc tiếp...
SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH
 • 07/05/2019
 • Quản trị

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”(Ga 10,27) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Lời Chúa hôm nay trình bày Chúa Giêsu là người mục tử tốt lành : Ngài biết rõ từng người chúng...

Đọc tiếp...
Đang tải ...
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
09/07/2019
SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng

SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng  

Đọc tiếp...
03/07/2019
26/06/2019
SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : Chọn lựa dứt khoát

SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : Chọn lựa dứt khoát   “Hãy theo Ta” (Lc 9,59) Sợi chỉ đỏ : – Bài...

Đọc tiếp...
18/06/2019
11/06/2019
04/06/2019
LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất

LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất

Đọc tiếp...
29/05/2019
SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới  

Đọc tiếp...
14/05/2019
SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương    “Thầy ban cho...

Đọc tiếp...
07/05/2019
SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Chiên của tôi thì nghe...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
 • ĐANG ONLINE : 1
 • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 48937