Lịch Công Giáo GPCT Tháng 10/2018 – Năm B
  • 27/09/2018
  • Quản trị

THÁNG MƯỜI

Ý cầu nguyện:

Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ : Xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.THÁNG MÂN CÔI

“Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan c

ủa Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).

01 22.8 Tr Thứ Hai. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5

02 23 Tr Thứ Ba. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10

03 24 X Thứ Tư. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62

04 25 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. G 19,21-27; Lc 10,1-12

05 26 X Thứ Sáu đầu tháng. G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16

06 27 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung (xử trảm -1858- An Hòa)

07 28 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-12

Tr KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Cái Răng và Tu Viện Chúa Quan Phòng Sóc Trăng.

GIÁO HUẤN SỐ 45

CHÚA GIÊSU DẠY TA CẦU NGUYỆN

H. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện thế nào? (594)

T. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với ý hướng ngay lành, với niềm tin mạnh mẽ, sự kiên trì và tình con thảo.

08 29 X Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37

09 1.9 X Thứ Ba. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gl 1,13-24; Lc 10,38-42

10 02 X Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4

11 03 X Thứ Năm. Thánh Gioan XXIII, Giáo Hoàng (Tr). Gl 3,1-5; Lc 11,5-13

Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục (xử trảm -1833- Quan Ban).

12 04 X Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26

13 05 X Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28

14 06 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ thánh Callistô, giáo hoàng, tử đạo). Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay Mc 10,17-27)

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Thái Hải, Ba Trinh và Giá Rai.

GIÁO HUẤN SỐ 46

CHÚA THÁNH THẦN

HƯỚNG DẪN TA CẦU NGUYỆN

H. Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong kinh nguyện của Hội Thánh? (599)

T. Chúa Thánh Thần dạy Hội Thánh cầu nguyện và hướng dẫn Hội thánh đi sâu vào việc chiêm ngắm và kết hợp với mầu nhiệm khôn lường của Đức Kitô.

15 07 Tr Thứ Hai. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32

16 08 X Thứ Ba. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Gl 5,1-6; Lc 11,37-41

17 09 Đ Thứ Tư. Thánh Ignatiô Antiôkiagiám mụctử đạo. Lễ nhớ. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46

Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục (xử giảo -1833- Bải Dâu, Huế).

Lễ giỗ Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận (2010).

18 10 Đ Thứ Năm. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9

19 11 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Brêbeuf và thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7

20 12 X Thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12

21 13 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay Mc 10,42-45)

Tr Chúa Nhật truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo An Thạnh và Hòa Hinh.

 

GIÁO HUẤN SỐ 47

CÁC HÌNH THỨC CỦA KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

H. Các hình thức chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo là gì? (600)

T. Các hình thức chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo là chúc tụng và thờ lạy, xin ơn và chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi. Thánh lễ chứa đựng và diễn tả tất cả những hình thức cầu nguyện này.

22 14 X Thứ Hai. Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng (Tr). Ep 2,1-10; Lc 12,13-21

23 15 X Thứ Ba. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Ep 2,12-22; Lc 12,35-38

24 16 X Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48

Thánh Giuse Lê Đăng Thi (xử giảo -1860- Huế)

25 17 X Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53

26 18 X Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59

27 19 X Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9

28 20 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ thánh Simon và thánh Giuđa, Tông Đồ). Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

Thánh Gioan Đạt, linh mục (xử trảm -1798- Chợ Rạ)

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Lương Hòa và Trung Hải.

GIÁO HUẤN SỐ 48

NHỮNG NGUỒN MẠCH GIÚP TA CẦU NGUYỆN

H. Có những nguồn mạch nào giúp chúng ta cầu nguyện? (609)

T. Có bốn nguồn mạch này:

– Một là Lời Chúa;

– Hai là Phụng vụ của Hội Thánh;

– Ba là các nhân đức Tin, Cậy, Mến;

– Bốn là những biến cố vui buồn, sướng khổ trong đời sống hằng ngày.

29 21 X Thứ Hai. Ep 4,32—5,8; Lc 13,10-17

30 22 X Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21

31 23 X Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
16/01/2019
SCĐ Chúa Nhật II TN.C Chủ đề : Hôn ước giữa Thiên Chúa với loài người

SCĐ Chúa Nhật II TN.C Chủ đề : Hôn ước giữa Thiên Chúa với loài người  

Đọc tiếp...
10/01/2019
SCĐ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chủ đề : Chúa Giêsu lãnh nhận sứ mạng

SCĐ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chủ đề : Chúa Giêsu lãnh nhận sứ mạng     Chúa Giêsu chịu phép...

Đọc tiếp...
04/01/2019
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU NĂM C-2019 GPCT

LỜI NGỎ Anh Chị Em thân mến !

Đọc tiếp...
28/12/2018
SCĐ Lễ Thánh Gia Năm C Chủ đề : Gia đình gương mẫu

SCĐ Lễ Thánh Gia Năm C Chủ đề : Gia đình gương mẫu

Đọc tiếp...
24/12/2018
DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN LỄ GIÁNG SINH 2018

  DẪN LỄ GIÁNG SINH (LỄ BAN ĐÊM)

Đọc tiếp...
17/12/2018
SCĐ Chúa Nhật IV Vọng C Chủ đề : Chúa sắp đến

SCĐ Chúa Nhật IV Vọng.C Chủ đề : Chúa sắp đến  

Đọc tiếp...
11/12/2018
SCĐ CHÚA NHỰT III VỌNG C Chủ đề : Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến

SCĐ CHÚA NHỰT III VỌNG C Chủ đề : Hãy vui mừng vì Chúa sắp...

Đọc tiếp...
07/12/2018
SCĐ CHÚA NHỰT II VỌNG C Chủ đề : Dọn đường cho Chúa đến

SCĐ CHÚA NHỰT II VỌNG C Chủ đề : Dọn đường cho Chúa đến

Đọc tiếp...
28/11/2018
SCĐ Chúa Nhật I  Mùa Vọng Năm C Chủ đề : Hướng về ngày Chúa đến

SCĐ Chúa Nhật I  Mùa Vọng Năm C Chủ đề : Hướng về ngày Chúa...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 35568