CHÚT TÂM TÌNH HỌ ĐẠO LỘ 20 DÂNG MẸ MARIA THÁNG MÂN CÔI
  • 02/10/2020
  • Quản trị

CHÚT TÂM TÌNH HỌ ĐẠO LỘ 20 DÂNG MẸ MARIA THÁNG MÂN CÔI

Chiều 1/10, bước vào tháng Mân Côi, Họ Đạo Lộ 20 đã có buổi lần chuỗi và dâng lên Mẹ Maria những tâm tình trong tháng đặc biệt này. Vì trời mưa nên cuộc rước kiệu Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ không thực hiện được.


[CLIP] CỘNG ĐOÀN DÂNG HOA TRƯỚC TÒA MẸ

Trước giờ lần chuỗi, Cha sở Phaolô cùng cộng đoàn đã đứng trước Tòa Mẹ dâng lên những tâm tình sau đây.

Kính lạy Mẹ Maria dấu yêu, chúng con bước vào tháng 10, tháng Mân Côi tôn kính Đức Mẹ. Chiều hôm nay, Họ Đạo chúng con xin dâng lên Mẹ những tâm tình trong giờ phút linh thiêng này.

1. Trước tiên, chúng con cám ơn Mẹ vì biết bao ơn lành mà Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con.

2. Chúng con xin dâng từng gia đình chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con những ơn bình an, ơn đức tin, gia đình được trên thuận dưới hòa, ấm êm hạnh phúc.

3. Chúng con dâng lên Mẹ Họ Đạo của chúng con. Xin Mẹ giúp cho mỗi người chúng con, cộng đoàn chúng con xây dựng đời sống đức tin, xây dựng công trình đức tin, công trình thiêng liêng. Xin Mẹ cũng giúp chúng con xây dựng công trình vật chất.

4. Sau cùng, chúng con dâng lên Mẹ thế giới, dâng lên Mẹ đại dịch này. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những người đã qua đời vì đại dịch được diện kiến tôn nhan Chúa. Xin Mẹ chữa lành những người đang mắc bệnh. Xin Mẹ an ủi những người đang mất đi những người thân yêu.

Lạy Mẹ Maria, trong tháng 10 này, Họ Đạo chúng con quyết tâm đọc kinh tối gia đình, siêng năng lần chuỗi. Xin Mẹ giúp cho mỗi người chúng con luôn nhớ 3 mệnh lệnh của Mẹ Fatima đó là: Ăn năn sám hối cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ.

Giờ đây, chúng con dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi với tất cả những tâm tình của chúng con.

Sau mỗi chục kinh Mân Côi cộng đoàn đứng lên giơ cao cành huệ trắng tung hô Mẹ “Kính mừng. Kính mừng Maria”. Và sau tràng chuỗi Mân Côi mỗi người đã cầm cành huệ trắng và cung kính dâng lên trước Tòa Mẹ Maria.

MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
24/11/2020
Ngày 24/11: THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO

Đọc tiếp...
22/11/2020
[AUDIO] BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ

[AUDIO] BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN ĐỨC KITÔ VUA...

Đọc tiếp...
17/11/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ VUA

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC...

Đọc tiếp...
11/11/2020
SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI...

Đọc tiếp...
08/11/2020
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - CHA ĐÔMINICÔ TRƯƠNG NHỰT THIỆN

[Audio] BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN:  CHA ĐÔMINICÔ TRƯƠNG NHỰT THIỆN

Đọc tiếp...
06/11/2020
02/11/2020
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI - GIÁO XỨ LỘ 20

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI - GIÁO XỨ LỘ 20

Đọc tiếp...
31/10/2020
BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ GIÁO XỨ LỘ 20

[Audio] BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ Cha Đa Minh...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 112318