MỪNG LỄ THÁNH MAC-TA
  • 30/07/2020
  • Quản trị

LỄ THÁNH MAC-TA

 BỔN MẠNG NHÓM PHỤC VỤ BÀN THÁNH, CHƯNG BÔNG,

LÀM ĐẸP NHÀ CHÚA VÀ THÁNH GIÁ ĐÈN HẦU


Thánh Mac-ta có một niềm tin rất vững mạnh vào quyền năng của Chúa về sự phục sinh và nhất là về niềm tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nói đến Thánh Mac-ta là nói đến tấm gương phục vụ.

Mừng kính lễ Thánh Mac-ta hôm nay, cũng là quan thầy bổn mạng của anh chị em nhóm phục vụ bàn thánh, chưng bông, làm đẹp Nhà Chúa và Thánh Giá đèn hầu. Quý anh chị em là những người hăng say, nhiệt thành, thầm lặng quán xuyến mọi việc nhỏ to để phục vụ Chúa theo gương Thánh Nữ Mac-ta.

Hiệp ý trong thánh lễ này, xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý anh chị em nhóm: Phục vụ bàn thánh, chưng bông, làm đẹp Nhà Chúa và Thánh Giá đèn hầu luôn có tấm lòng quảng đại biết quên mình phục vụ Chúa và tha nhân.

MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
02/10/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A CHỦ ĐỀ :

Đọc tiếp...
26/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG...

Đọc tiếp...
18/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG...

Đọc tiếp...
10/09/2020
04/09/2020
26/08/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA

Đọc tiếp...
23/08/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NHẬN...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 107146