MỪNG LỄ THÁNH MAC-TA
  • 30/07/2020
  • Quản trị

LỄ THÁNH MAC-TA

 BỔN MẠNG NHÓM PHỤC VỤ BÀN THÁNH, CHƯNG BÔNG,

LÀM ĐẸP NHÀ CHÚA VÀ THÁNH GIÁ ĐÈN HẦU


Thánh Mac-ta có một niềm tin rất vững mạnh vào quyền năng của Chúa về sự phục sinh và nhất là về niềm tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nói đến Thánh Mac-ta là nói đến tấm gương phục vụ.

Mừng kính lễ Thánh Mac-ta hôm nay, cũng là quan thầy bổn mạng của anh chị em nhóm phục vụ bàn thánh, chưng bông, làm đẹp Nhà Chúa và Thánh Giá đèn hầu. Quý anh chị em là những người hăng say, nhiệt thành, thầm lặng quán xuyến mọi việc nhỏ to để phục vụ Chúa theo gương Thánh Nữ Mac-ta.

Hiệp ý trong thánh lễ này, xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho quý anh chị em nhóm: Phục vụ bàn thánh, chưng bông, làm đẹp Nhà Chúa và Thánh Giá đèn hầu luôn có tấm lòng quảng đại biết quên mình phục vụ Chúa và tha nhân.

MVTT/GX LỘ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
01/12/2021
Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)

Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)  

Đọc tiếp...
28/11/2021
Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Đọc tiếp...
27/11/2021
Chờ đợi «Trời mới đất mới», một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Chờ đợi "Trời mới đất mới", một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Đọc tiếp...
27/11/2021
Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)

Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
25/11/2021
Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
24/11/2021
Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)

Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
23/11/2021
Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
22/11/2021
Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
21/11/2021
Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 0
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 170150