Tiếp sức đầu năm học mới
  • 03/09/2020
  • Quản trị

Tiếp sức đầu năm học mới

Để chia sẻ phần nào những khó khăn đầu năm học mới cùng với phụ huynh, ngày 30/8 Ban Bác ái và Khuyến học Giáo xứ Lộ 20 đã trao 1.230 cuốn tập cho các em học sinh nghèo hiếu học.


Mỗi suất quà gồm 10 cuốn tập, phát cho 123 học sinh thuộc 8 giáo khu, trong đó có 64 em học cấp 1 và 59 em học cấp 2. Đặc biệt, có cả các em học sinh bên lương trong địa bàn Giáo xứ. Đây hoạt động khuyến học thường niên ở Giáo xứ Lộ 20 những năm qua.

Cha sở Phaolô Trương Hoàng Phong đã trực tiếp gặp gỡ và trao tập cho các em.

MVTT/GX Lộ 20

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
02/10/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A CHỦ ĐỀ :

Đọc tiếp...
26/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG...

Đọc tiếp...
18/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG...

Đọc tiếp...
10/09/2020
04/09/2020
26/08/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA

Đọc tiếp...
23/08/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NHẬN...

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 107146