BỮA ĂN THIÊNG LIÊNG THỨ NĂM 14.10.2021
  • 13/10/2021
  • Quản trị

BỮA ĂN THIÊNG LIÊNG

THỨ NĂM 14.10.2021

Tin Mừng: Lc 11,47-54

“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng. Đó là Lời Chúa.

 

“KHỐN CHO CÁC NGƯỜI!”

Quý Ông Bà Anh Chị Em rất thân mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ, những người biết rõ lề luật của Thiên Chúa, nhưng không ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa và không chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao phó cho các ông.

1.Không ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa

Các ngôn sứ, còn được gọi là các tiên tri là những người được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ dân Do Thái, là dân của Người, để nói cho họ biết ý muốn của Thiên Chúa và rao giảng lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người Do Thái không những không chịu lắng nghe, mà họ còn nhục mạ, và giết hại các vị ngôn sứ ấy. Thế nhưng, đứng trước hành vi gian ác của cha ông họ, các luật sĩ lại chứng thực và tán đồng qua việc xây lăng, đắp mộ cho các vị ngôn sứ. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khiển trách họ “khốn cho các người, các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!”.

Đó cũng chính là hình bóng của Chúa Giêsu, vị Ngôn Sứ được Thiên Chúa sai đến cũng để rao giảng và mời gọi họ ăn năn sám hối, thay đổi cuộc sống nhưng họ cũng chẳng chịu nghe theo, và thậm chí còn tìm cách giết hại Người.

Phần chúng ta hôm nay, có lẽ chúng ta không trực tiếp giết hại các ngôn sứ, nhưng có thể chúng ta giết chết hạt giống Lời Chúa bằng cách không chịu mở đôi tai, mở tâm trí và cõi lòng để lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa nói trong lương tâm của mình và bịt tai lại trước những lời góp ý, khuyên răn, những lời thật của người khác.

2.Không chu toàn trách nhiệm

Các luật sĩ biết, hiểu rõ lề luật và Thánh Kinh. Các ông là những người thông thái nhưng Chúa Giêsu lại khiển trách: “Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”. Đáng lý ra các luật sĩ phải hướng dẫn, và dạy dỗ dân chúng đi theo “đường ngay nẻo chính”, theo đường lối của Thiên Chúa, nhưng họ lại dùng sự hiểu biết để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Thay vì hướng dẫn người khác làm theo ý muốn của Thiên Chúa, họ lại bắt người ta làm theo ý riêng của họ. Các ông không chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã tin tưởng và ủy thác.

Còn phần chúng ta hôm nay, ai cũng có trách nhiệm hướng dẫn người khác, cách riêng là những bậc làm cha mẹ trong gia đình. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục con cái về khía cạnh nhân bản và đức tin. Vậy tôi có chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái theo đúng ý muốn của Thiên Chúa và Giáo hội không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Cảm ơn Chúa đã ban cho con đôi tai để lắng nghe được nhiều điều trong cuộc sống. Xin cho con biết mở rộng đôi tai để lắng nghe tiếng Chúa trong Thánh Kinh, nơi lương tâm và qua lời nói “sự thật mất lòng” của tha nhân.

Cảm ơn Chúa đã tin tưởng, và trao cho con những trách nhiệm trong gia đình và Giáo xứ, xin cho con biết dùng những khả năng Chúa ban để chu toàn tốt bổn phận và làm mọi việc để cho danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.

Cha sở Phaolô

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
01/12/2021
Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)

Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng)  

Đọc tiếp...
28/11/2021
Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng)

Đọc tiếp...
27/11/2021
Chờ đợi «Trời mới đất mới», một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Chờ đợi "Trời mới đất mới", một kỷ nguyên tốt đẹp sẽ đến

Đọc tiếp...
27/11/2021
Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)

Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
25/11/2021
Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
24/11/2021
Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)

Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên)  

Đọc tiếp...
23/11/2021
Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
22/11/2021
Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên)

Đọc tiếp...
21/11/2021
Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo)

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 0
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 170150