TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ
  • 24/09/2019
  • Quản trị

TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ

Nhân ngày lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael (29/9), Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel là Bổn mạng của Ban Mục vụ Truyền thông & Tiểu Ban máy chiếu GX Lộ 20. Ban MVTT, xin được giới thiệu bài chia sẻ với chủ đề: “Truyền thông và Mục vụ Giáo xứ” của Linh mục Inhaxio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng GP Sài Gòn.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
21/10/2020
02/10/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A CHỦ ĐỀ :

Đọc tiếp...
26/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG...

Đọc tiếp...
18/09/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG...

Đọc tiếp...
10/09/2020
04/09/2020
26/08/2020
Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA

Đọc tiếp...
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 107829